Articles


Ş. TOSUNTAŞ, Z. CUBUKCU, G. BEAUCHAMP
Teacher Performance in Terms of Technopedagogical Content Knowledge Competencies, Kastamonu Education Journal, (2021)
Ş. TOSUNTAŞ, Z. CUBUKCU, G. BEAUCHAMP
TRANSITION FROM BLACKBOARD TO INTERACTIVE WHITEBOARD: EXAMINING TEACHERS' INTERACTIVE WHITEBOARD ACCEPTANCE AND USE, Electronic Journal of Social Sciences, (2020)
Ş. TOSUNTAŞ, E. EMİRTEKİN, K. KİRCABURUN
Collaborative Learning Approach in Coding Education: Pair Programming, OPUS International Journal of Society Researches, (2020)
Ş. TOSUNTAŞ, T. İNCİ, Z. CUBUKCU
THE EFFECT OF TEACHING METHODS ON STUDENT ACHIEVEMENT IN GEOGRAPHY TEACHING, International Journal of Geography and Geography Education, (2020)
Ş. TOSUNTAŞ
Examination of General Competencies for Teaching Profession, Academy Journal of Educational Sciences, (2020)
Ş. TOSUNTAŞ, E. KARADAĞ, Ş. DANİŞMAN
INVESTIGATION OF RESEARCH METHODS COURSE IN SOCIAL SCIENCES ACCORDING TO THE VIEWS OF THE FACULTY MEMBERS, International Journal of Social Inquiry, (2020)
Ş. TOSUNTAŞ, Z. ÇUBUKÇU, T. İNCİ
A Holistic View to Barriers to Technology Integration in Education, Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, (2019)
Ş. TOSUNTAŞ, Z. ÇUBUKÇU
Yeniliklerin Yayılması Teorisi Bağlamında Öğretmen Adaylarının Bulut Teknolojisi Kullanımlarını Etkileyen Faktörler, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
Z. ÇUBUKÇU, Ş. TOSUNTAŞ
ÜSTÜN YETENEKLİ/ZEKALI ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİNİN YERİ, Electronic Journal of Education Sciences, (2018)
Z. ÇUBUKÇU, Ş. TOSUNTAŞ, K. KIRCABURUN
TEKNOLOJİ KABUL MODELİ ÇERÇEVESİNDE ÖĞRETMEN ADAYLARININ MOBİL TEKNOLOJİLERE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ / INVESTIGATION OF PRE-SERVICE TEACHERS' OPINIONS TOWARD MOBILE TECHNOLOGIES WITHIN THE FRAME OF TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL, Asian Journal of Instruction (E-AJI), (2017)
Z. ÇUBUKÇU, Ş. TOSUNTAŞ, T. İNCİ, K. KIRCABURUN
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI DERSİNİN TEKNOLOJİ ENTEGRASYONUNA KATKISI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, AJELI - Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction, (2017)
Ş. Danışman, Ş. Koza Çiftçi, Ş. Tosuntaş, E. Karadağ
Testing the Mediating Role of Self-Efficacy on the Predictive Effect of Self Esteem on Mathematics Teachers’Professional Motivation with the Use of Structural Equation Modelling, Studies in Psychology, (2016)