Year 2018, Volume 2, Issue 1, Pages 82 - 90 2018-06-28

Cultural Identity and Education
Kültürel Kimlik ve Eğitim

Asude Bilgin [1] , Aynur Oksal [2]

183 646

A person's identity is how the person defines who he or she is. Our identity is the core of us as human beings. Identity may be termed as social/cultural and personal. Cultural and national/regional identities can stand for the same concepts. During identity formations individuals can develop these categories of identity at different levels. Personal identity is related one person’s personal goals, values, ideas, emotions, and feelings. Cultural identity is related to the sense of belonging to the social world. It is related to one’s race, religion, ethnic group, social gender role. People generally exaggerate the status of the group to which they belong.That is why its effect on education can be high. Researchers have been trying to understand the relationship between the learning and the social world. The aim of this study is to emphasize the relationship between cultural identity and learning. This will help to develop a basis to understand if there is a need to understand cultural identity differences in classes to increase the level of the education. Teachers can help students feel comfortable with their cultural identity and help them in their learning by using a multicultural teaching approach. At the other side teachers continually bring their culture into the class. They bring their personalities and teaching styles that are shaped by social and cultural interactions. The danger is being unaware of this. As a result it is a necessity to give a multicultural education course both theoretic and practical for all student teachers.

Bir kişinin kimliği o’nun kendisini nasıl tanımladığı ile ilgilidir. Kimliğimiz insan olarak varlığımızın merkezidir. Kimlik kişisel ve sosyal/kültürel kimlik olarak iki kategoride ele alınabilir. Kültürel ve ulusal/bölgesel kimlik aynı kavramları karşılamaktadır. Kimlik gelişimi sırasında bireyler bu kimlik kategorilerini farklı düzeylerde geliştirebilirler. Kişisel kimlik bireyin kişisel amaçları, değerleri, fikirleri, coşku ve duyguları ile ilgilidir. Kültürel kimlik ise kişinin sosyal dünyaya ait olma biçimidir. Bu aidiyet ırk, din, etnik grup ve toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgilidir. İnsanlar genellikle ait oldukları grubun statüsünü abartırlar. Bu nedenle kimlik oluşumunun eğitim sürecindeki etkisi büyüktür. Bu çalışmanın amacı kültürel kimlik ile öğrenme arasındaki ilişkiyi vurgulamaktır. Bu durum eğitimin düzeyini yükseltmek için sınıftaki kültürel kimlik farklılıklarını anlama ihtiyacının gelişmesine yardımcı olacaktır. Çok kültürlü bir öğretme ortamında öğrenciler kendilerini daha rahat hissedeceklerdir. Öte yandan öğretmenler kültürlerini sınıfa sürekli getirirler. Kişilikleri ve öğretme stilleri sosyal ve kültürel etkileşimlerinin eseridir. Tehlike bunun bilincinde olmamaktır. Bu nedenle öğretmen adaylarına pratik ve teorik olarak çok kültürlülük dersi verilmesi bir ihtiyaçtır.

  • Fearon, J.D. (1999). What is Identity (as we now use the word)? Stanford University, November 1999. Inac, H. (2012). Transformation of Arabic Identity during the Arabic Spring, 33 this article was presented at II. Arab-Turkish Social Sciences Congress, Mach 17-19, 2012, Cairo sde.org.tr/en/newsdetail/transformation-of-arabic-identity-during-the-arabic-spring/3072 Inac, H. and Unal, F. (2013). The Construction of National Identity in Modern Times: Theoretical Perspective. International Journal of Humanities and Social Science, 3(11), 223-232. Schnell, R. (1990). Dimensionen ethnischer Identitat [Dimensions of ethnic identity].In H. Esser, and J. Friedrichs (Eds.), Generation und Identitat: Theoretische und empirischeBeitra ¨ge zur Migrationssoziologie [Generation and identity: Theoretical and empiricalcontributions to the sociology of migration] (pp. 25-42). Opladen, Germany:Westdeutscher Verlag. Skandrani, S., Taieb, O., and Moro, M.R., (2011). Transnational practices, intergenerational relations and identity construction in a migratory context: The case of young women of Maghrebine origin in France. Culture and Psychology, 18(1), XXX–XXX. Schwartz, Seth J., (2005). A New Identity for Identity Research: Recommendations for Expanding and Refocusing the Identity Literature. Journal of Adolescent Research, 20(3), 293-308. Usborne, E. and Taylor Donald M. (2010). The Role of Cultural Identity Clarity for Self-Concept Clarity, Self-Esteem, and Subjective Well-Being. Personality and Social Psychology Bulletin, 36(7), 883-897. Usborne, E. and de la Sablonnière, R. (2014). Understanding My Culture Means Understanding Myself: The Function of Cultural Identity Clarity for Personal Identity Clarity and Personal Psychological Well-Being. Journal for the Theory of Social Behaviour, 44(4), 436-458. Watzlawik, M. (2012). Cultural identity markers and identity as a whole: Some alternative solutions. Culture and Psychology, 18(2), 253-260. Cushner, K., McClelland, A., & Safford, P. (1996). Human diversity in education: An integrative approach, 2nd edition. New York: McGraw-Hill. Davis, S. L. (1990). Giroux, Henry A. Border Crossings: Cultural Workers and the Politics of Education. New York: Routledge, 1992.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Asude Bilgin
Country: Turkey


Author: Aynur Oksal

Bibtex @review { aebd346729, journal = {Academy Journal of Educational Sciences}, issn = {}, eissn = {2602-3342}, address = {Abdullah KALDIRIM}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {82 - 90}, doi = {10.31805/acjes.346729}, title = {Kültürel Kimlik ve Eğitim}, key = {cite}, author = {Bilgin, Asude and Oksal, Aynur} }
APA Bilgin, A , Oksal, A . (2018). Kültürel Kimlik ve Eğitim. Academy Journal of Educational Sciences, 2 (1), 82-90. DOI: 10.31805/acjes.346729
MLA Bilgin, A , Oksal, A . "Kültürel Kimlik ve Eğitim". Academy Journal of Educational Sciences 2 (2018): 82-90 <http://journal.acjes.com/issue/37918/346729>
Chicago Bilgin, A , Oksal, A . "Kültürel Kimlik ve Eğitim". Academy Journal of Educational Sciences 2 (2018): 82-90
RIS TY - JOUR T1 - Kültürel Kimlik ve Eğitim AU - Asude Bilgin , Aynur Oksal Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31805/acjes.346729 DO - 10.31805/acjes.346729 T2 - Academy Journal of Educational Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 82 EP - 90 VL - 2 IS - 1 SN - -2602-3342 M3 - doi: 10.31805/acjes.346729 UR - https://doi.org/10.31805/acjes.346729 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Academy Journal of Educational Science Kültürel Kimlik ve Eğitim %A Asude Bilgin , Aynur Oksal %T Kültürel Kimlik ve Eğitim %D 2018 %J Academy Journal of Educational Sciences %P -2602-3342 %V 2 %N 1 %R doi: 10.31805/acjes.346729 %U 10.31805/acjes.346729
ISNAD Bilgin, Asude , Oksal, Aynur . "Kültürel Kimlik ve Eğitim". Academy Journal of Educational Sciences 2 / 1 (June 2018): 82-90. https://doi.org/10.31805/acjes.346729