Year 2018, Volume 2, Issue 1, Pages 1 - 15 2018-06-28

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavları Hakkındaki Görüşleri
Science Teachers’ Views About The Transition From Primary Education to Secondary Education

Ümmühan Ormancı [1] , Salih Çepni [2] , B. Buğra Ülger [3]

201 316

Ülkemizde eğitim politikalarında gerçekleşen değişim ve gelişime paralel olarak, ortaöğretime geçiş sınavlarında değişiklikler meydana gelmektedir. Bu noktada; süreçten en fazla etkilenenlerden biri olan öğretmenlerin, ortaöğretime geçiş sınavları hakkındaki görüşlerinin alınmasının alan yazın açısından önemli olacağı düşünülmektedir. Çalışmanın amacı, farklı illerde görev yapan fen bilimleri öğretmenlerinin ortaöğretime geçiş sınavları hakkındaki görüşlerinin alınmasıdır. Olgu bilim yönteminin kullanıldığı çalışmaya farklı illerde görev yapan 16 fen bilimleri öğretmeni katılmıştır. Veriler sekiz açık uçlu sorudan oluşan görüş formu ile toplanmıştır. Sorularda ortak sınavların; öğretmenlerin ders işleme sürecine kullandıkları yaklaşımlara, değerlendirme yaklaşımlarına ve öğretim teknolojilerine olan etkileri, konuların zamanında tamamlanma durumları, öğrenciler üzerindeki etkileri ve öğretmenlerin önerilerine odaklanılmıştır. Verilerin analizinde nitel araştırmalarda sıklıkla kullanılan içerik analizi kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen verilere göre; öğretmenler ortaöğretime geçiş ortak sınavları ile birlikte öğretim yaklaşımlarında değişime gittiklerini ifade etmişlerdir. Bu durumun temel nedeni öğretmenlerinde ifade ettiği üzere konuları yetiştirememe düşüncesidir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur. 

In parallel with the changes and developments in educational policy and development in our country, some changes occur in transition to secondary education exams. At this point; teachers which are one of the most affected by the process take in the views about the transition model from primary education to secondary education. And this, it is thought to be important in terms of literature. The aim of this study is to obtain science teachers’ views about TEOG. This study which is used case study is participated 16 science teachers who are working in the different provinces. Data were collected with interview form of eight open-ended questions. These questions are about the effect of common exams to instructional approach, evaluation approach or instructional technology, the impact on the students, suggestions of teachers, etc. In the analysis of data was used content analysis which is commonly used in qualitative research. According to the data obtained from the study; teachers said that they were going to change in teaching approach with common exams. The main reason for this situation is thought to raise the issue as stated in the teachers’ views. Recommendations were made based on the results obtained from the study

 • Atila, M. E., ve Özeken, Ö. F. (2015). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavı: fen bilimleri öğretmenleri ne düşünüyor?. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 124-140.
 • Erol, H. (2015). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavı (TEOG) TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi sınav sorularının öğrenci çalışma kitabıyla ilişkisi açısından bir inceleme. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10/11, 607-628.
 • Gökulu, A. (2015). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin yazılı sınav soruları ile TEOG sınavlarında sorulan fen ve teknoloji sorularının yenilenmiş bloom taksonomisine göre incelenmesi. Route Educational and Social Science Journal, 2(2), 434-446.
 • Kahraman, İ. (2014). Merkezi ortak sınav uygulamasının etkilerine ilişkin öğretmen görüşleri. Tunceli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 53-74.
 • Karaca, M., Bektaş, O., ve Armağan, F. Ö. (2015). 8. sınıf öğrencilerinin merkezi sınavlarda sorulmayan fen bilimleri konularına yönelik görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 63-86.
 • Karadeniz, O., Eker, C. ve Ulusoy, M. (2015). TEOG sınavındaki TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersine ait soruların kazanım temelli olarak değerlendirilmesi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 6(18), 115-134.
 • Kaşıkçı, Y., Bolat, A., Değirmenci, S., ve Karamustafaoğlu, S. (2015). İkinci dönem TEOG sınavı fen ve teknoloji sorularının bazı kriterlere göre değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 225-232.
 • Kırkaplan, M. (2015). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş (TEOG) ile ilgili 8. sınıf öğrencilerinin sınav kaygı düzeylerinin incelenmesi. Tezsiz yüksek lisans projesi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), (2013a). 2013-2014 eğitim–öğretim yılı ortaöğretime geçiş ortak sınavları e-kılavuzu.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), (2013b). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş. http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2013/bigb/tegitimdenoogretimegecis/sunum.pdf adresinden 16.02.2016 tarihinde edinilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), (2014). 2014-2015 öğretim yılı ortak sınavlar e-kılavuzu.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), (2016). 2015-2016 öğretim yılı ortak sınavlar e-kılavuzu.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), (2018). Liselere geçiş yönergesi hazırlandı. http://www.meb.gov.tr/liselere-gecis-yonergesi-hazirlandi/haber/15997/tr adresinden 08.05.2018 tarihinde edinilmiştir.
 • Özden, M., Akgün, A., Çinici, A., Sezer, B., Yıldız, S., ve Taş, M. M. (2014). Merkezi sistem ortak sınav fen bilimleri sorularının Webb’in bilgi derinliği seviyelerine göre analizi. Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 4(2), 91-108.
 • Özkan, M., ve Özdemir, E. B. (2014). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin ve öğretmenlerinin ortaöğretime geçişte uygulanan merkezi ortak sınavlara ilişkin görüşleri. Tarih Okulu Dergisi (TOD), 7(10), 441-453.
 • Öztürk, F. Z., ve Aksoy, H. (2014). Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Modelinin 8. Sınıf Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Ordu İli Örneği). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 439-454.
 • Şad, S. N. ve Şahiner, Y. K. (2016). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş (TEOG) sistemine ilişkin öğrenci, öğretmen ve veli görüşleri. İlköğretim Online, 15(1), 53-76.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. ( 2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3669-4537
Author: Ümmühan Ormancı (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2343-8796
Author: Salih Çepni
Institution: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2898-5625
Author: B. Buğra Ülger
Institution: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bibtex @research article { aebd422031, journal = {Academy Journal of Educational Sciences}, issn = {}, eissn = {2602-3342}, address = {Abdullah KALDIRIM}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {1 - 15}, doi = {10.31805/acjes.422031}, title = {Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavları Hakkındaki Görüşleri}, key = {cite}, author = {Ormancı, Ümmühan and Çepni, Salih and Ülger, B. Buğra} }
APA Ormancı, Ü , Çepni, S , Ülger, B . (2018). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavları Hakkındaki Görüşleri. Academy Journal of Educational Sciences, 2 (1), 1-15. DOI: 10.31805/acjes.422031
MLA Ormancı, Ü , Çepni, S , Ülger, B . "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavları Hakkındaki Görüşleri". Academy Journal of Educational Sciences 2 (2018): 1-15 <http://journal.acjes.com/issue/37918/422031>
Chicago Ormancı, Ü , Çepni, S , Ülger, B . "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavları Hakkındaki Görüşleri". Academy Journal of Educational Sciences 2 (2018): 1-15
RIS TY - JOUR T1 - Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavları Hakkındaki Görüşleri AU - Ümmühan Ormancı , Salih Çepni , B. Buğra Ülger Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31805/acjes.422031 DO - 10.31805/acjes.422031 T2 - Academy Journal of Educational Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 15 VL - 2 IS - 1 SN - -2602-3342 M3 - doi: 10.31805/acjes.422031 UR - https://doi.org/10.31805/acjes.422031 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Academy Journal of Educational Science Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavları Hakkındaki Görüşleri %A Ümmühan Ormancı , Salih Çepni , B. Buğra Ülger %T Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavları Hakkındaki Görüşleri %D 2018 %J Academy Journal of Educational Sciences %P -2602-3342 %V 2 %N 1 %R doi: 10.31805/acjes.422031 %U 10.31805/acjes.422031
ISNAD Ormancı, Ümmühan , Çepni, Salih , Ülger, B. Buğra . "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavları Hakkındaki Görüşleri". Academy Journal of Educational Sciences 2 / 1 (June 2018): 1-15. https://doi.org/10.31805/acjes.422031