Academy Journal of Educational Sciences
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2602-3342 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Abdullah KALDIRIM |


Değerli Yazarlar ve Kullanıcılarımız,

Dergimizin şablonu değişmiştir, yenilenen şablonumuza bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ULAKBİM TR Dizin 2020 kriterlerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna bağlı olarak, Şubat 2020 itibariyle katılımcılarla etkileşimi gerektiren çalışmaların değerlendirme sürecine alınabilmesi için çalışmaya ait etik kurul onay belgesinin dergi sistemine yüklenmesi ve etik kurul onay belgesine ilişkin bilgilere makale metninde yer verilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.


Academy Journal of Educational Sciences [ACJES], eğitim bilimleri ile ilgili çalışmalara katkıda bulunmayı hedefleyen özgün araştırma ve derleme makalelerinin yayımlandığı hakemli ve uluslararası bir dergidir. Dergi yılda iki kez (Haziran ve Kasım aylarında) yayımlanmaktadır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılabilir. Dergiye gönderilen makalelerin daha önce başka bir dergide yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Makalelerin dergide yayımlanabilmesi için hakemler tarafından olumlu rapor verilmesi gerekir. Yazarlar, yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerinin yayım haklarını ACJES'e devrini kabul etmiş sayılırlar. Dergimizde yayınlanan bütün çalışmalara Digital Object Identifier (DOI) numarası atanmakta, makale işlem ücreti (değerlendirme ücreti veya basım ücreti) ve makalelere erişim için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Academy Journal of Educational Sciences

e-ISSN 2602-3342 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Abdullah KALDIRIM |
Kapak Resmi


Değerli Yazarlar ve Kullanıcılarımız,

Dergimizin şablonu değişmiştir, yenilenen şablonumuza bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ULAKBİM TR Dizin 2020 kriterlerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna bağlı olarak, Şubat 2020 itibariyle katılımcılarla etkileşimi gerektiren çalışmaların değerlendirme sürecine alınabilmesi için çalışmaya ait etik kurul onay belgesinin dergi sistemine yüklenmesi ve etik kurul onay belgesine ilişkin bilgilere makale metninde yer verilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.


Academy Journal of Educational Sciences [ACJES], eğitim bilimleri ile ilgili çalışmalara katkıda bulunmayı hedefleyen özgün araştırma ve derleme makalelerinin yayımlandığı hakemli ve uluslararası bir dergidir. Dergi yılda iki kez (Haziran ve Kasım aylarında) yayımlanmaktadır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılabilir. Dergiye gönderilen makalelerin daha önce başka bir dergide yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Makalelerin dergide yayımlanabilmesi için hakemler tarafından olumlu rapor verilmesi gerekir. Yazarlar, yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerinin yayım haklarını ACJES'e devrini kabul etmiş sayılırlar. Dergimizde yayınlanan bütün çalışmalara Digital Object Identifier (DOI) numarası atanmakta, makale işlem ücreti (değerlendirme ücreti veya basım ücreti) ve makalelere erişim için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.