Kabul Edilmiş Makaleler

  • 9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SIRADIŞI PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ: DENEYSEL BİR ÇALIŞMA
    Serkan GÜRSAN , Yeliz YAZGAN 7 May 2020
  • OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE ETKİSİ
    Nurcihan ERTUĞRUL , Ali Yiğit KUTLUCA 7 May 2020