Amaç

ACJES okulöncesi eğitimden yükseköğretime kadar tüm eğitim kademelerindeki sorunlara somut çözüm önerileri sunan, öğretmenlerin ve akademisyenlerin profesyonel gelişimlerine katkı sağlayan akademik çalışmaların yaygınlaştırılmasını ve böylece eğitim biliminin gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Kapsam

Odak

  • Academy Journal of Educational Sciences [ACJES], eğitim biliminin her alanından yazı yayımlayan bir dergidir. Bu çerçevede özgün bilimsel makaleler yayımlar. Ayrıca, sunulduğu yer, toplantı ve tarihin kaydedilmesi ve başka bir yerde yayımlanmamış olması şartıyla sempozyum bildirileri de yayımlanabilir.

Değerlendirmeye Kabul Edilmeyen Başvurular

  • ACJES kitap incelemeleri/analizleri ve eğitim bilimleri dışındaki alanlara özgü (hemşirelik eğitimi, mühendislik eğitimi, mimarlık eğitimi gibi) çalışmaları yayın kapsamına dahil etmemektedir.

Yayın Dili

  • ACJES'in yayın dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce yazılmış olan çalışmalar da yayım kurulunun uygun görmesi halinde yayımlayabilir.

Yayın Sıklığı

  • ACJES uluslararası hakemli bir dergi olup yılda 2 sayı olarak yayımlanmaktadır. Dergi yönetiminin kararları doğrultusunda özel ya da ek sayılar da yayımlanabilir.

Yayın Ücreti

  • ACJES makale işlem ücreti (değerlendirme ücreti veya basım ücreti) ve makalelere erişim için herhangi bir ücret talep etmemektedir.