Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

8. Sınıf Öğrencilerine Pisagor Bağıntısının Adidaktik Bir Ortamda Öğretimi

Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 1, 11 - 22, 24.11.2017
https://doi.org/10.31805/acjes.340364

Öz

Bu çalışma öğrencilerin didaktik durumlar teorisi ışığında Pisagor Bağıntısını oluştururken, öğretim sürecinde ortaya çıkan didaktik ve adidaktik durumların incelenmesi amaçlamaktadır. Brousseau (1998) tarafından ileri sürülen bir kuram olan Didaktik Durumlar Teorisi tanıtılmaya ve teoride önemli yer tutan adidaktik öğrenme ortamı ana hatlarıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışma Sakarya’nın Söğütlü ilçesindeki bir ortaokulun 8. Sınıf öğrencileri olan 27 öğrenci ile 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz döneminde gerçekleştirilmiştir. Ders video ile kayıt altına alınmıştır. Verilerin analizi için betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Hazırlanan adidaktik ortamda öğrenciler Pisagor Bağıntısı oluşturulmuştur.

Kaynakça

 • Altun, M. (2012). Matematik öğretimi. Bursa: Alfa Aktüel Yayınları.
 • Arı, K., Çavuş, H. ve Sağlık, N.(2010). İlköğretim 6. sınıflarda geometrik kavramların öğretiminde etkinlik temelli öğrenimin öğrenci başarısına etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 99-112.
 • Arslan, S., Taşkın, D. ve Kirman Bilgin, A. (2015). Adidaktik öğrenme ortamlarında bireysel ve grup çalışması uygulamalarının öğrenci başarısına etkisi. Turkish Journal of Computerand Mathematics Education, 6(1), 47-67.
 • Arslan, S., Baran, D. ve Okumuş, S. (2011). Brousseau’nun matematiksel öğrenme ortamları kuramı ve adidaktik ortamın bir uygulaması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 5(1), 204-224.
 • Baruk, S. (1985). L’age du capitaine: De l’erreur en mathematiques. Editions du Seuil, Paris.
 • Baykul, Y. (2009). İlköğretimde matematik öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Brousseau, G. (1988). Le contrat didactique: Le milieu. Recherches en Didactique des Mathématiques, 9(3), 309-336.
 • Brousseau, G. (1998). Théorie des situations didactiques, éd. La pensée Sauvage, Grenoble.
 • Brousseau, G. (2009). Alternatives en didactique de la statistique. Communication aux JdS-41, SFdS et u. Bx-2, Bordeaux, 25-29 mai 2009.
 • Çepni, S. (2005). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Üçyol Yayıncılık.
 • Dağlı, H. ve Peker, H. (2011). İlköğretim 5. sınıf öğrencileri geometrik şekillerin çevre uzunluğunu hesaplamaya ilişkin ne biliyor?. Kuramsal Eğitim bilim Dergisi, 5(3), 330-351.
 • Erdoğan, A., Gök, M. ve Bozkır, M. (2014). Orantı kavramının adidaktik bir ortamda öğretimi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD), 34(3), 535-562.
 • Erümit, A. K., Arslan, S. ve Erümit, S. (2012). Bir matematik probleminin adidaktik ortamdaki çözüm süreci. Journal of Research in Education and Teaching, 1(4), 75-81.
 • Oral I. ve McGivney, E. (2013). Türkiye’de matematik ve fen bilimleri alanlarında öğrenci performansı ve başarının belirleyicileri. İstanbul: Eğitim Reformu Girişimi.
 • Warfield, V. M. (2014). Invitation to didactique. New York: Springer.
 • Yavuz, İ., Arslan, S. ve Kepceoğlu, S. (2011). Didaktik antlaşması ve öğretime yansıması: değerler tablosu örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 385-409.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları
 • Yılmaz S., Turgut, M. ve Alyeşil Kabakçı, D. (2008). Ortaöğretim öğrencilerinin geometrik düşünme düzeylerinin incelenmesi: Erdek ve Buca örneği. Üniversite ve Toplum, 8(1). http://www.universite-toplum.org/text.php3?id=354 adresinden erişildi. (Erişim tarihi: 23.09.2017).

Teaching Pythagoras Theorem to College Students in an Adidactic Environment

Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 1, 11 - 22, 24.11.2017
https://doi.org/10.31805/acjes.340364

Öz

This study aims to study the process by which students pass to construct the Pythagorean theorem in adidactic situations in the light of didactic situations theory. The theory of didactic situation, proposed by Brousseau (1998), was experimented to be introduced and analyzed within an adidactic learning environment. Qualitative research methods were used in the research that was conceived as a case study. In this context, classroom observation made and lessons were recorded by video. The study was conducted in the Söğütlü district of Sakarya in the fall semester of the 2015-2016 school year with 27 students who are final year college students. A descriptive analysis method was used to analyze the data. As a result of this study, it is shown that students can construct the Pythagorean relationship by passing through the stages of adidactic situations.

Kaynakça

 • Altun, M. (2012). Matematik öğretimi. Bursa: Alfa Aktüel Yayınları.
 • Arı, K., Çavuş, H. ve Sağlık, N.(2010). İlköğretim 6. sınıflarda geometrik kavramların öğretiminde etkinlik temelli öğrenimin öğrenci başarısına etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 99-112.
 • Arslan, S., Taşkın, D. ve Kirman Bilgin, A. (2015). Adidaktik öğrenme ortamlarında bireysel ve grup çalışması uygulamalarının öğrenci başarısına etkisi. Turkish Journal of Computerand Mathematics Education, 6(1), 47-67.
 • Arslan, S., Baran, D. ve Okumuş, S. (2011). Brousseau’nun matematiksel öğrenme ortamları kuramı ve adidaktik ortamın bir uygulaması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 5(1), 204-224.
 • Baruk, S. (1985). L’age du capitaine: De l’erreur en mathematiques. Editions du Seuil, Paris.
 • Baykul, Y. (2009). İlköğretimde matematik öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Brousseau, G. (1988). Le contrat didactique: Le milieu. Recherches en Didactique des Mathématiques, 9(3), 309-336.
 • Brousseau, G. (1998). Théorie des situations didactiques, éd. La pensée Sauvage, Grenoble.
 • Brousseau, G. (2009). Alternatives en didactique de la statistique. Communication aux JdS-41, SFdS et u. Bx-2, Bordeaux, 25-29 mai 2009.
 • Çepni, S. (2005). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Üçyol Yayıncılık.
 • Dağlı, H. ve Peker, H. (2011). İlköğretim 5. sınıf öğrencileri geometrik şekillerin çevre uzunluğunu hesaplamaya ilişkin ne biliyor?. Kuramsal Eğitim bilim Dergisi, 5(3), 330-351.
 • Erdoğan, A., Gök, M. ve Bozkır, M. (2014). Orantı kavramının adidaktik bir ortamda öğretimi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD), 34(3), 535-562.
 • Erümit, A. K., Arslan, S. ve Erümit, S. (2012). Bir matematik probleminin adidaktik ortamdaki çözüm süreci. Journal of Research in Education and Teaching, 1(4), 75-81.
 • Oral I. ve McGivney, E. (2013). Türkiye’de matematik ve fen bilimleri alanlarında öğrenci performansı ve başarının belirleyicileri. İstanbul: Eğitim Reformu Girişimi.
 • Warfield, V. M. (2014). Invitation to didactique. New York: Springer.
 • Yavuz, İ., Arslan, S. ve Kepceoğlu, S. (2011). Didaktik antlaşması ve öğretime yansıması: değerler tablosu örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 385-409.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları
 • Yılmaz S., Turgut, M. ve Alyeşil Kabakçı, D. (2008). Ortaöğretim öğrencilerinin geometrik düşünme düzeylerinin incelenmesi: Erdek ve Buca örneği. Üniversite ve Toplum, 8(1). http://www.universite-toplum.org/text.php3?id=354 adresinden erişildi. (Erişim tarihi: 23.09.2017).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kardelen GÜNEŞ>

Türkiye


Menekşe Seden Tapan Broutin>

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 24 Kasım 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aebd340364, journal = {Academy Journal of Educational Sciences}, eissn = {2602-3342}, address = {akademiegitimbilimleri@gmail.com}, publisher = {Abdullah KALDIRIM}, year = {2017}, volume = {1}, number = {1}, pages = {11 - 22}, doi = {10.31805/acjes.340364}, title = {8. Sınıf Öğrencilerine Pisagor Bağıntısının Adidaktik Bir Ortamda Öğretimi}, key = {cite}, author = {Güneş, Kardelen and Tapan Broutin, Menekşe Seden} }
APA Güneş, K. & Tapan Broutin, M. S. (2017). 8. Sınıf Öğrencilerine Pisagor Bağıntısının Adidaktik Bir Ortamda Öğretimi . Academy Journal of Educational Sciences , 1 (1) , 11-22 . DOI: 10.31805/acjes.340364
MLA Güneş, K. , Tapan Broutin, M. S. "8. Sınıf Öğrencilerine Pisagor Bağıntısının Adidaktik Bir Ortamda Öğretimi" . Academy Journal of Educational Sciences 1 (2017 ): 11-22 <http://journal.acjes.com/tr/pub/issue/32207/340364>
Chicago Güneş, K. , Tapan Broutin, M. S. "8. Sınıf Öğrencilerine Pisagor Bağıntısının Adidaktik Bir Ortamda Öğretimi". Academy Journal of Educational Sciences 1 (2017 ): 11-22
RIS TY - JOUR T1 - 8. Sınıf Öğrencilerine Pisagor Bağıntısının Adidaktik Bir Ortamda Öğretimi AU - KardelenGüneş, Menekşe SedenTapan Broutin Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.31805/acjes.340364 DO - 10.31805/acjes.340364 T2 - Academy Journal of Educational Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 22 VL - 1 IS - 1 SN - -2602-3342 M3 - doi: 10.31805/acjes.340364 UR - https://doi.org/10.31805/acjes.340364 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Academy Journal of Educational Sciences 8. Sınıf Öğrencilerine Pisagor Bağıntısının Adidaktik Bir Ortamda Öğretimi %A Kardelen Güneş , Menekşe Seden Tapan Broutin %T 8. Sınıf Öğrencilerine Pisagor Bağıntısının Adidaktik Bir Ortamda Öğretimi %D 2017 %J Academy Journal of Educational Sciences %P -2602-3342 %V 1 %N 1 %R doi: 10.31805/acjes.340364 %U 10.31805/acjes.340364
ISNAD Güneş, Kardelen , Tapan Broutin, Menekşe Seden . "8. Sınıf Öğrencilerine Pisagor Bağıntısının Adidaktik Bir Ortamda Öğretimi". Academy Journal of Educational Sciences 1 / 1 (Kasım 2017): 11-22 . https://doi.org/10.31805/acjes.340364
AMA Güneş K. , Tapan Broutin M. S. 8. Sınıf Öğrencilerine Pisagor Bağıntısının Adidaktik Bir Ortamda Öğretimi. ACJES. 2017; 1(1): 11-22.
Vancouver Güneş K. , Tapan Broutin M. S. 8. Sınıf Öğrencilerine Pisagor Bağıntısının Adidaktik Bir Ortamda Öğretimi. Academy Journal of Educational Sciences. 2017; 1(1): 11-22.
IEEE K. Güneş ve M. S. Tapan Broutin , "8. Sınıf Öğrencilerine Pisagor Bağıntısının Adidaktik Bir Ortamda Öğretimi", Academy Journal of Educational Sciences, c. 1, sayı. 1, ss. 11-22, Kas. 2017, doi:10.31805/acjes.340364