Tez Özeti
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mikro Öğretim Ders İmecesi Uygulaması İle İlgili Görüşleri

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 2, 120 - 133, 24.11.2018
https://doi.org/10.31805/acjes.471645

Öz

Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının kesir öğretim bilgilerinin geliştirilmesine yönelik tasarlanan bir mikro öğretim ders imecesi (MDİ) uygulamasıyla ilgili görüşlerini incelemektir. Araştırma öğretmen adaylarının görüşlerini betimlemeye yönelik nitel bir çalışma olup yedi sınıf öğretmeni adayı ile sekiz haftalık bir sürede yürütülmüştür. Veriler MDİ uygulaması sonrasında MDİ Geri Bildirim Formu ile toplanmıştır. Araştırma bulgularında MDİ uygulamasının kullanışlılığı, kolay, zor, eksik yönleri, öğretmen adaylarının matematik öğretim bilgilerini geliştirme, işbirlikli çalışma özelde kesir öğretim bilgilerini geliştirme ile ilgili görüşlere yer verilmiştir. Sonuçlar; MDİ’nin birbiriyle kolay iletişim kurabilen öğretmen adayları ile doğru zamanda, iyi planlanmış bir süreçte gerçekleşmesi durumunda alan ve öğretim bilgisini geliştirmede başarılı bir şekilde uygulanabileceğini göstermektedir

Kaynakça

 • Baki, M. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının matematiği öğretme bilgilerinin gelişiminin incelenmesi: bir ders imecesi (lesson study) çalışması. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Baki, A., Erkan, İ. ve Demir, E. (2012). Ders planı etkililiğinin lesson study ile geliştirilmesi: Bir aksiyon araştırması. İçinde, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Niğde.
 • Budak, İ., Budak, A., Bozkurt, I. ve Kaygın, B. (2011). Matematik öğretmen adaylarıyla bir ders araştırması uygulaması. E-Journal of New World Sciences Academy. 6 (2)Budak, A. (2012). Mathematics teachers’ engaging in a lesson study at virtual settings. Educational Research and Reviews. 7(15), 338-343.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. A., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Corcoran, D. (2008). Developing mathematical knowlege for teaching: a three-tiered study of ırish pre-service primary teachers. (Unpublished doctoral dissertation). University of Cambridge.
 • Çepni, S. (2012). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Erbilgin, E. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının ders araştırması hakkındaki görüşleri. Dicle University Journal of Ziya Gokalp Education Faculty, 21, 69-83.
 • Fernandez, M. L. (2005). Learning through microteaching lesson study in teacher education. Action in Teacher Education, 26(4), 37–47.
 • Fernandez, M. L. (2010). Investigating how and what prospective teachers learn through microteaching lesson study. Teaching and Teacher Education, 26(2), 351-562.
 • Fernandez, C., & Yoshida, M. (2004). Lesson study: A case of a Japanese approach to improving instruction through school-based teacher development. Mahwah: Lawrence Erlbaum.
 • Güner P. ve Akyüz D. (2017). Ders İmecesi Mesleki Gelişim Modeli: Öğretmen Adaylarının Fark Etme Becerilerinin İncelenmesi. İlköğretim Online, 16(2), 428-452.
 • Matthews, M., Hlas, C. S., & Finken, T. M. (2009). Using lesson study and four-column lesson planning with preservice teachers: Lessons from lessons. Mathematics Teacher, 102(7), 504-509.
 • Potari, D. (2011). Emerging ıssues from lesson study approaches in prospective mathematics teacher education. In L. C. Hart et al. (Eds.), Lesson study research and practice in mathematics education. Springer Science+Business Media B.V.
 • Sims, L., & Walsh, D. (2008). Lesson study with preservice teachers: Lessons from lessons. Teaching and Teacher Education. 25(5), 724-733.
 • Stigler, J., & Hiebert, J. (1999). The teaching gap. New York: The Free Press.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yu, P. W. D. (2011). Lesson study as a Framework for Precervice Teachers ‘early Field-Based Experiences. In L. C. Hart, A. Alston, & A, Murata (Eds.), Lesson Study Research And Practice İn Mathematics Education (pp,117-126). Dordrecht, The Netherlands: Springer.

Opinions of Preservice Elementary Teachers About Micro Teaching Lesson Study

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 2, 120 - 133, 24.11.2018
https://doi.org/10.31805/acjes.471645

Öz

The purpose of this study is to examine the opinions of prospective teachers on a microteaching lesson study (MLS) designed to improve fractional teaching knowledge. The research was a qualitative study to describe the views of pre-service teacher candidates and was conducted in a period of eight weeks with seven pre-service teacher candidates. The data were collected with MLS Feedback Form after MLS application. The findings of the study included the usefulness of MLS application, easy, difficult and deficiencies, the development of mathematics teaching knowledge of prospective teachers, and the development of fractional teaching knowledge in cooperative work. Results; shows that MDI can be successfully applied in the development of the field and teaching knowledge if it occurs in a well-planned process at the right time with pre-service teacher candidates

Kaynakça

 • Baki, M. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının matematiği öğretme bilgilerinin gelişiminin incelenmesi: bir ders imecesi (lesson study) çalışması. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Baki, A., Erkan, İ. ve Demir, E. (2012). Ders planı etkililiğinin lesson study ile geliştirilmesi: Bir aksiyon araştırması. İçinde, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Niğde.
 • Budak, İ., Budak, A., Bozkurt, I. ve Kaygın, B. (2011). Matematik öğretmen adaylarıyla bir ders araştırması uygulaması. E-Journal of New World Sciences Academy. 6 (2)Budak, A. (2012). Mathematics teachers’ engaging in a lesson study at virtual settings. Educational Research and Reviews. 7(15), 338-343.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. A., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Corcoran, D. (2008). Developing mathematical knowlege for teaching: a three-tiered study of ırish pre-service primary teachers. (Unpublished doctoral dissertation). University of Cambridge.
 • Çepni, S. (2012). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Erbilgin, E. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının ders araştırması hakkındaki görüşleri. Dicle University Journal of Ziya Gokalp Education Faculty, 21, 69-83.
 • Fernandez, M. L. (2005). Learning through microteaching lesson study in teacher education. Action in Teacher Education, 26(4), 37–47.
 • Fernandez, M. L. (2010). Investigating how and what prospective teachers learn through microteaching lesson study. Teaching and Teacher Education, 26(2), 351-562.
 • Fernandez, C., & Yoshida, M. (2004). Lesson study: A case of a Japanese approach to improving instruction through school-based teacher development. Mahwah: Lawrence Erlbaum.
 • Güner P. ve Akyüz D. (2017). Ders İmecesi Mesleki Gelişim Modeli: Öğretmen Adaylarının Fark Etme Becerilerinin İncelenmesi. İlköğretim Online, 16(2), 428-452.
 • Matthews, M., Hlas, C. S., & Finken, T. M. (2009). Using lesson study and four-column lesson planning with preservice teachers: Lessons from lessons. Mathematics Teacher, 102(7), 504-509.
 • Potari, D. (2011). Emerging ıssues from lesson study approaches in prospective mathematics teacher education. In L. C. Hart et al. (Eds.), Lesson study research and practice in mathematics education. Springer Science+Business Media B.V.
 • Sims, L., & Walsh, D. (2008). Lesson study with preservice teachers: Lessons from lessons. Teaching and Teacher Education. 25(5), 724-733.
 • Stigler, J., & Hiebert, J. (1999). The teaching gap. New York: The Free Press.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yu, P. W. D. (2011). Lesson study as a Framework for Precervice Teachers ‘early Field-Based Experiences. In L. C. Hart, A. Alston, & A, Murata (Eds.), Lesson Study Research And Practice İn Mathematics Education (pp,117-126). Dordrecht, The Netherlands: Springer.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Serap AKBABA DAĞ> (Sorumlu Yazar)

0000-0003-2188-563X
Türkiye


Özlem DOĞAN TEMUR>
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-1877-0973
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 24 Kasım 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @tez Özeti { aebd471645, journal = {Academy Journal of Educational Sciences}, eissn = {2602-3342}, address = {akademiegitimbilimleri@gmail.com}, publisher = {Abdullah KALDIRIM}, year = {2018}, volume = {2}, number = {2}, pages = {120 - 133}, doi = {10.31805/acjes.471645}, title = {Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mikro Öğretim Ders İmecesi Uygulaması İle İlgili Görüşleri}, key = {cite}, author = {Akbaba Dağ, Serap and Doğan Temur, Özlem} }
APA Akbaba Dağ, S. & Doğan Temur, Ö. (2018). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mikro Öğretim Ders İmecesi Uygulaması İle İlgili Görüşleri . Academy Journal of Educational Sciences , 2 (2) , 120-133 . DOI: 10.31805/acjes.471645
MLA Akbaba Dağ, S. , Doğan Temur, Ö. "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mikro Öğretim Ders İmecesi Uygulaması İle İlgili Görüşleri" . Academy Journal of Educational Sciences 2 (2018 ): 120-133 <http://journal.acjes.com/tr/pub/issue/40569/471645>
Chicago Akbaba Dağ, S. , Doğan Temur, Ö. "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mikro Öğretim Ders İmecesi Uygulaması İle İlgili Görüşleri". Academy Journal of Educational Sciences 2 (2018 ): 120-133
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mikro Öğretim Ders İmecesi Uygulaması İle İlgili Görüşleri AU - SerapAkbaba Dağ, ÖzlemDoğan Temur Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31805/acjes.471645 DO - 10.31805/acjes.471645 T2 - Academy Journal of Educational Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 120 EP - 133 VL - 2 IS - 2 SN - -2602-3342 M3 - doi: 10.31805/acjes.471645 UR - https://doi.org/10.31805/acjes.471645 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Academy Journal of Educational Sciences Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mikro Öğretim Ders İmecesi Uygulaması İle İlgili Görüşleri %A Serap Akbaba Dağ , Özlem Doğan Temur %T Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mikro Öğretim Ders İmecesi Uygulaması İle İlgili Görüşleri %D 2018 %J Academy Journal of Educational Sciences %P -2602-3342 %V 2 %N 2 %R doi: 10.31805/acjes.471645 %U 10.31805/acjes.471645
ISNAD Akbaba Dağ, Serap , Doğan Temur, Özlem . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mikro Öğretim Ders İmecesi Uygulaması İle İlgili Görüşleri". Academy Journal of Educational Sciences 2 / 2 (Kasım 2018): 120-133 . https://doi.org/10.31805/acjes.471645
AMA Akbaba Dağ S. , Doğan Temur Ö. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mikro Öğretim Ders İmecesi Uygulaması İle İlgili Görüşleri. ACJES. 2018; 2(2): 120-133.
Vancouver Akbaba Dağ S. , Doğan Temur Ö. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mikro Öğretim Ders İmecesi Uygulaması İle İlgili Görüşleri. Academy Journal of Educational Sciences. 2018; 2(2): 120-133.
IEEE S. Akbaba Dağ ve Ö. Doğan Temur , "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mikro Öğretim Ders İmecesi Uygulaması İle İlgili Görüşleri", Academy Journal of Educational Sciences, c. 2, sayı. 2, ss. 120-133, Kas. 2018, doi:10.31805/acjes.471645