Yıl 2019, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 152 - 164 2019-11-24

Eğri Oturalım; Doğru Öğrenelim: Esnek Oturma Düzeniyle Hazırlanmış Sınıf Ergonomisinin Öğretmen ve Öğrencilerin Motivasyon Düzeylerine Etkisi
Let’s Sit Skew and Learn Right: Investigation The Classroom Ergonomics Prepared with Flexible Seating Effects on The Motivation Levels of Teacher and Students

Yasemin BÜYÜKŞAHİN [1]


Okul öğrencilerin yaşam alanlarından biridir. Bu alanın kişinin özel yaşam alanlarında olduğu gibi kendini ait hissedebileceği bir mekân olması doğal ihtiyaçtır. Birey ancak huzurlu olduğu kendini rahat hissettiği ortama aidiyet duyar. Okul ortamına ait olma hissi ise çocukta odaklanma ve aktif katılım sağlar. Bu çalışmada amaç öğrenciler ve sınıf öğretmenlerine, kendilerini ait hissedebilecekleri bir eğitim ortamı sunulmasının onların öğrenme ve öğretmeye yönelik motivasyonlarına etkisini incelemektir. Bu amaç ile gönüllü olarak çalışmaya dahil olmak isteyen bir öğretmen tespit edilmiştir. Öğretmen ve öğrencileri gözlenerek sınıf içi ihtiyaçları belirlenmiştir. Bu ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte bir sınıf ergonomisi tasarlanmıştır. Sınıf düzenlenmiş ve öğretmen- öğrenci kullanımına sunulmuştur. Öğrenciler ve öğretmenin motivasyon düzeyine etkisini tespit etmek için yarı yapılandırılmış görüşmeler yürütülmüştür. Görüşme sonuçlarına göre sınıf düzeninin öğrenci ihtiyaçlarına yanıt verebildiği, bireye göre esnek öğrenme ortalarının sağlanabildiği ve bu durumun öğrenciler için ilgi çekici olduğu tespit edilmiştir. Esnek oturma düzeniyle hazırlanan sınıf ergonomisinin, öğrencilerin motivasyonunu ve okula devam etmeye yönelik isteklerini artırdığını ve öğrenmeyi kolaylaştırdığı tespit edilmiştir. Öğretmene yönelik bulgular arasında ise kendisini bu öğretme ortamında daha rahat hissettiği, tasarlanan düzenin daha kullanışlı, öğrenci merkezli ve demokratik bir ortam olduğu, bu ortamın daha verimli zaman yönetimi sağladığı tespit edilmiştir.

The school is one of the students’ living areas. It is a natural need that this area is a place where one can feel himself / herself as in private living spaces. The feeling of belonging to the school environment provides focus and active participation in the child. The aim of this study is to examine the effect of classroom ergonomics on students ‘and classroom teachers’ motivation towards learning and teaching. For this purpose, a teacher who wants to participate voluntarily was identified. Teacher and students were observed and their classroom needs were determined. A class ergonomics is designed to meet these needs. The classroom was organized and made available for teacher-student use. Semi-structured interviews were conducted to determine the effect of motivation level on students and teachers. According to the results of the interview, it was found that the classroom layout was able to respond to the needs of the students, flexible learning medium could be provided according to the individual and this situation was interesting for the students. It was found that the ergonomics of the classroom, which was prepared with a flexible seating arrangement, increased the motivation of the students and their willingness to attend the school and facilitated their learning. Among the findings directed to the teacher, it was found that he felt more comfortable in this teaching environment, that the designed order was a more useful, student-centered and democratic environment and this environment provided more efficient time management.

  • Atak, H. (2011). Kimlik Gelişimi ve Kimlik Biçimlenmesi: Kuramsal Bir Değerlendirme. Current Approaches in Psychiatry/Psikiyatride Guncel Yaklasimlar, 3(1).
  • Barbour, R. (2008). Doing focus groups. Sage.
  • Cotton, L. M., O'Connell, D. G., Palmer, P. P., & Rutland, M. D. (2002). Mismatch of school desks and chairs by ethnicity and grade level in middle school. Work, 18(3), 269-280
  • Çalık, T ve Kurt, T.(2010). Okul iklimi ölçeği’nin (OİO) geliştirilmesi, Eğitim ve Bilim, 35 (157), 167-180
  • Demir, C.E(2009). Factors influencing the tacademic achievement of The Turkish urban poor, International Journal of Educational Development, 29, 17-29.
  • Frederick, P. J. (1987). Student involvement: Active learning in large classes. New directions for teaching and learning, 1987(32), 45-56.
  • Özbilgin L. (1986), Okula Ergonomik Yaklaşım, Eğitim ve Bilim, s.29
  • Özdemir, S., Sezgin, F., Şirin, H., Karip, E., Erkan, S.(2010). İlköğretim okulu öğrencilerinin okul iklimine ilişkin algılarını yordayan değişkenlerin incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 213-224.
  • Razon, N. (1987). Öğrenme Olgusu ve Okul Başarısını Etkileyen Faktörler, Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(63), s.17.
  • Wingrat, J. K., & Exner, C. E. (2005). The impact of school furniture on fourth grade children's on-task and sitting behavior in the classroom: a pilot study. Work, 25(3), 263-272.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5771-2063
Yazar: Yasemin BÜYÜKŞAHİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: BARTIN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Kasım 2019

Bibtex @araştırma makalesi { aebd635136, journal = {Academy Journal of Educational Sciences}, issn = {}, eissn = {2602-3342}, address = {akademiegitimbilimleri@gmail.com}, publisher = {Abdullah KALDIRIM}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {152 - 164}, doi = {10.31805/acjes.635136}, title = {Eğri Oturalım; Doğru Öğrenelim: Esnek Oturma Düzeniyle Hazırlanmış Sınıf Ergonomisinin Öğretmen ve Öğrencilerin Motivasyon Düzeylerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Büyükşahin, Yasemin} }
APA Büyükşahin, Y . (2019). Eğri Oturalım; Doğru Öğrenelim: Esnek Oturma Düzeniyle Hazırlanmış Sınıf Ergonomisinin Öğretmen ve Öğrencilerin Motivasyon Düzeylerine Etkisi . Academy Journal of Educational Sciences , 3 (2) , 152-164 . DOI: 10.31805/acjes.635136
MLA Büyükşahin, Y . "Eğri Oturalım; Doğru Öğrenelim: Esnek Oturma Düzeniyle Hazırlanmış Sınıf Ergonomisinin Öğretmen ve Öğrencilerin Motivasyon Düzeylerine Etkisi" . Academy Journal of Educational Sciences 3 (2019 ): 152-164 <http://journal.acjes.com/tr/pub/issue/50264/635136>
Chicago Büyükşahin, Y . "Eğri Oturalım; Doğru Öğrenelim: Esnek Oturma Düzeniyle Hazırlanmış Sınıf Ergonomisinin Öğretmen ve Öğrencilerin Motivasyon Düzeylerine Etkisi". Academy Journal of Educational Sciences 3 (2019 ): 152-164
RIS TY - JOUR T1 - Eğri Oturalım; Doğru Öğrenelim: Esnek Oturma Düzeniyle Hazırlanmış Sınıf Ergonomisinin Öğretmen ve Öğrencilerin Motivasyon Düzeylerine Etkisi AU - Yasemin Büyükşahin Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31805/acjes.635136 DO - 10.31805/acjes.635136 T2 - Academy Journal of Educational Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 152 EP - 164 VL - 3 IS - 2 SN - -2602-3342 M3 - doi: 10.31805/acjes.635136 UR - https://doi.org/10.31805/acjes.635136 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Academy Journal of Educational Sciences Eğri Oturalım; Doğru Öğrenelim: Esnek Oturma Düzeniyle Hazırlanmış Sınıf Ergonomisinin Öğretmen ve Öğrencilerin Motivasyon Düzeylerine Etkisi %A Yasemin Büyükşahin %T Eğri Oturalım; Doğru Öğrenelim: Esnek Oturma Düzeniyle Hazırlanmış Sınıf Ergonomisinin Öğretmen ve Öğrencilerin Motivasyon Düzeylerine Etkisi %D 2019 %J Academy Journal of Educational Sciences %P -2602-3342 %V 3 %N 2 %R doi: 10.31805/acjes.635136 %U 10.31805/acjes.635136
ISNAD Büyükşahin, Yasemin . "Eğri Oturalım; Doğru Öğrenelim: Esnek Oturma Düzeniyle Hazırlanmış Sınıf Ergonomisinin Öğretmen ve Öğrencilerin Motivasyon Düzeylerine Etkisi". Academy Journal of Educational Sciences 3 / 2 (Kasım 2019): 152-164 . https://doi.org/10.31805/acjes.635136
AMA Büyükşahin Y . Eğri Oturalım; Doğru Öğrenelim: Esnek Oturma Düzeniyle Hazırlanmış Sınıf Ergonomisinin Öğretmen ve Öğrencilerin Motivasyon Düzeylerine Etkisi. ACJES. 2019; 3(2): 152-164.
Vancouver Büyükşahin Y . Eğri Oturalım; Doğru Öğrenelim: Esnek Oturma Düzeniyle Hazırlanmış Sınıf Ergonomisinin Öğretmen ve Öğrencilerin Motivasyon Düzeylerine Etkisi. Academy Journal of Educational Sciences. 2019; 3(2): 152-164.
IEEE Y. Büyükşahin , "Eğri Oturalım; Doğru Öğrenelim: Esnek Oturma Düzeniyle Hazırlanmış Sınıf Ergonomisinin Öğretmen ve Öğrencilerin Motivasyon Düzeylerine Etkisi", Academy Journal of Educational Sciences, c. 3, sayı. 2, ss. 152-164, Kas. 2019, doi:10.31805/acjes.635136