Etik İlkeler

Etik Sorumluluklar

Academy Journal of Educational Sciences [ACJES], yayınlanan makalelerin her bakımdan bilimsel kurallara ve etik kurallarına uygun olması amacıyla dergi yönetimi tarafından birtakım politikalar belirlemiştir. Bu politikalar editör, yazar ve hakemlerin etik sorumluluklarını içermektedir.

Yazarın Etik Sorumlulukları

♦ Yayımlanması için ACJES'e gönderilen yazıların basım ve yayın hakları dergiye devredilmiş olur. Bu yazılar dergi yönetiminden izin alınmaksızın bir başka yayın organında yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Akademi Eğitim Bilimleri Dergisi yayımlamış olduğu metinleri çeşitli platformlarda yayımlama hakkına sahiptir.

♦ACJES'e gönderilen yazılardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal, mali ve etik sorumluluk, söz konusu yazı yayınlanmış olsa bile yazar veya yazarlarına aittir. Dergi, yazar veya yazarlardan kaynaklanan herhangi bir yasal, mali ve etiksel sorumluluğu kabul etmez.

♦ ACJES'e gönderilen bir makale başka bir dergiye değerlendirilmesi amacıyla gönderilmemiş olmalıdır.

♦ Makalelerde faydalanılan kaynaklar eksiz olarak ve doğru bir biçimde alıntı veya atıf yapılarak gösterilmelidir.

♦ Makaleye katkı sağlamayan kişi ya da kişiler yazar olarak belirtilmemelidir.

♦ Talep edilmesi durumunda makale ile ilgili ham veriler dergiye sunulmalıdır.

♦ Talep edilmesi durumunda makale verilerinin kullanımı ile ilgili izin belgesi dergiye sunulmalıdır.

♦ Yeğerlendirme sürecindeki makaleye yazar ekleme, yazar sırası değiştirme ve sorumlu yazar değiştirme tekliflerinde bulunmamalıdır.

♦ Yayın aşamasındaki makale ile ilgili eksik, yanlış ya da bir hata fark edilmesi durumunda en kısa süre içerisinde editörle iletişime geçilmelidir.

Editörün Etik Sorumlulukları

Editör;

♦ Dergiye gönderilen makale ile ilgili ön kontrolleri yapmalıdır. ♦ Dergiye gönderilen makale ile ilgili adil ve tarafsız bir hakem ve yayın süreci yönetmelidir.

♦ Okur, yazar ve hakemlerin talepleri doğrultusunda bilgi ihtiyaçlarına cevap vermelidir.

♦ Dergiyi geliştirmek, derginin kalitesini arttırmak amacıyla güncel politikalar yürütmelidir.

♦İhtiyaç halinde ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda hakemler ve yazarlar arasındaki iletişimi sağlamalı, olası anlaşmazlıkları önlemelidir.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Hakemler;

♦ Uzmanlık alanına göre değerlendirmeyi kabul etmelidir.

♦ Değerlendirme sürecinde tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine riayet etmelidir.

♦ Kendisine tanınan süre içerisinde değerlendirme sürecini tamamlamalıdır.

♦Değerlendirme sürecinde yapacağı yorumları/eleştirileri akademik üslup çerçevesinde teşvik edici bir şekilde yapmalıdır.

♦Değerlendirme sürecinde makalenin/yazının aynı anda başka bir dergiye gönderildiğini fark etmesi, çıkar çatışması vb. durumlarla karşılaşması durumunda makaleyi reddetmeli ve editöre bilgi vermelidir.