Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Etik Sorumluluklar

Academy Journal of Educational Sciences [ACJES], yayınlanan makalelerin her bakımdan bilimsel kurallara ve etik kurallarına uygun olması amacıyla dergi yönetimi tarafından birtakım politikalar belirlemiştir. Bu politikalar editör, yazar ve hakemlerin etik sorumluluklarını içermektedir.

Yazarın Etik Sorumlulukları

♦ Yayımlanması için ACJES'e gönderilen yazıların basım ve yayın hakları dergiye devredilmiş olur. Bu yazılar dergi yönetiminden izin alınmaksızın bir başka yayın organında yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Akademi Eğitim Bilimleri Dergisi yayımlamış olduğu metinleri çeşitli platformlarda yayımlama hakkına sahiptir.

♦ ACJES'e gönderilen yazılardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal, mali ve etik sorumluluk, söz konusu yazı yayınlanmış olsa bile yazar veya yazarlarına aittir. Dergi, yazar veya yazarlardan kaynaklanan herhangi bir yasal, mali ve etiksel sorumluluğu kabul etmez.

♦ ACJES'e gönderilen bir makale başka bir dergiye değerlendirilmesi amacıyla gönderilmemiş olmalıdır.

♦ Makalelerde faydalanılan kaynaklar eksiz olarak ve doğru bir biçimde alıntı veya atıf yapılarak gösterilmelidir.

♦ Makaleye katkı sağlamayan kişi ya da kişiler yazar olarak belirtilmemelidir.

♦ Talep edilmesi durumunda makale ile ilgili ham veriler dergiye sunulmalıdır.

♦ Talep edilmesi durumunda makale verilerinin kullanımı ile ilgili izin belgesi dergiye sunulmalıdır.

♦ Yeğerlendirme sürecindeki makaleye yazar ekleme, yazar sırası değiştirme ve sorumlu yazar değiştirme tekliflerinde bulunmamalıdır.

♦ Yayın aşamasındaki makale ile ilgili eksik, yanlış ya da bir hata fark edilmesi durumunda en kısa süre içerisinde editörle iletişime geçilmelidir.

Editörün Etik Sorumlulukları

Editör;

♦ Dergiye gönderilen makale ile ilgili ön kontrolleri yapmalıdır. ♦ Dergiye gönderilen makale ile ilgili adil ve tarafsız bir hakem ve yayın süreci yönetmelidir.

♦ Okur, yazar ve hakemlerin talepleri doğrultusunda bilgi ihtiyaçlarına cevap vermelidir.

♦ Dergiyi geliştirmek, derginin kalitesini arttırmak amacıyla güncel politikalar yürütmelidir.

♦ İhtiyaç halinde ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda hakemler ve yazarlar arasındaki iletişimi sağlamalı, olası anlaşmazlıkları önlemelidir.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Hakemler;

♦ Uzmanlık alanına göre değerlendirmeyi kabul etmelidir.

♦ Değerlendirme sürecinde tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine riayet etmelidir.

♦ Kendisine tanınan süre içerisinde değerlendirme sürecini tamamlamalıdır.

♦ Değerlendirme sürecinde yapacağı yorumları/eleştirileri akademik üslup çerçevesinde teşvik edici bir şekilde yapmalıdır.

♦ Değerlendirme sürecinde makalenin/yazının aynı anda başka bir dergiye gönderildiğini fark etmesi, çıkar çatışması vb. durumlarla karşılaşması durumunda makaleyi reddetmeli ve editöre bilgi vermelidir.


Yayın Politikası

İntihal Denetimi

♦ ACJES yayın politikası gereği hakem değerlendirmesinden geçmiş olan tüm makaleler, özgünlüğün korunması amacıyla intihal denetiminden geçirilmektedir. Bu kapsamda, Akademi Eğitim Bilimleri Dergisi’ne değerlendirilmek üzere gönderilen tüm makaleler intihal analiz yazılımlarıından faydalanılarak kontrol edilir. Ortaya çıkan eşleşmeler detaylı bir biçimde incelenerek yayın kurulu tarafından raporlanır. Raporda yer alan hataların yazarlar tarafından düzeltilmesi istenebilir veya çalışma yazarlara iade edilebilir.

Açık Erişim Politikası

♦ ACJES açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır. Açık erişim dergi içeriğinin "ücretsiz ve sınırsız çevrimiçi kullanılabilirliğini" öngörür; diğer bir deyişle, okuyucular yayınlara ücretsiz olarak erişebilirler. Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak özgür ve açık erişim girişimleri hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read

♦ ACJES'te yayınlanan tüm makaleler Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Bu lisans; yayınlanan tüm makaleleri, veri setlerini, grafik ve ekleri kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda ticari olmayan amaçla çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkı tanır.

♦ ACJES Budapeşte Açık Erişim Deklarasyonunu imzalamıştır.Bu bağlantıyı kullanarak konu hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Arşivleme

♦ ACJES'te katılımcı kütüphaneler arasında dağınık bir arşivleme sistemi oluşturmak için LOCKSS sistemi kullanılımaktadır. Kütüphanelerin koruma ve restorasyon amacıyla dergi kalıcı arşivleri oluşturmasına izin verilmektedir. Daha Ayrıntılı bilgi için lütfen yan taraftaki bağlantıya tıklayınız. LOCKSS
                                                                                                               

ACJES'te yayınlanan tüm içerik ve makaleler Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.